Kategoriarkiv: Användningsvillkor

Spotify Premium for Family, ej tillåtet för familjens yngre medlemmar

Innan du införskaffar “Spotify  Premium for Family” kan det vara bra att känna till att Spotify ej tillåter användare som är under 13 år.

Utdrag ur Spotifys användarvillkor:

“För att kunna använda Spotify-tjänsten och få tillgång till Innehållet, måste du (1) vara 18 år eller äldre, eller vara 13 år eller äldre och ha din förälders eller annan vårdnadshavares samtycke till Avtalen (med undantag för vad som anges i tabellen nedan), (2) ha rätt att ingå ett bindande avtal med oss och inte vara förhindrad från att göra det under några tillämpliga lagar, och (3) vara bosatt i ett land där Tjänsten är tillgänglig. Du lovar också att all information som du skickar till Spotify i samband med registreringen är sann, korrekt och fullständig och du åtar dig att se till att den fortsätter att vara det.”

Länk till Spotifys användningsvillkor

Åldersgräns för Snapchat

För att få installera och använda Snapchat behöver du vara minst 13 år eller äldre. Ofta rekommenderas just Snapchat att användas av användare som är 18 år eller äldre. Anledningen är att yngre ej alltid har förmågan att se konsekvenserna av vad en publicering kan innebära.

Urklipp ur Snapchats villkor:

“Det är en åldersgräns på 13 år för att få skapa ett konto eller använda våra tjänster. Vi kan erbjuda ytterligare tjänster med tilläggsvillkor som kan kräva att du måste vara ännu äldre för att få använda dem. Vi ber dig därför att läsa alla villkor noggrant.”

Läs Snapchats villkor